Cursusprogramma februari - juni 2020

BASISCURSUSSEN
Voor mensen met geen of weinig ervaring en mensen die hun basiskennis en -vaardigheden willen opfrissen en/of uitbreiden.

Computer basis (Windows en Windows tablet/smartphone)
4 donderdagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 6, 13, 20 en 27 februari 2020
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur


Computer vervolg (Windows en Windows tabletsmartphone)
4 woensdagochtenden 
van 10:30 - 12:30 uur op 10, 17, 24 januari en 7 februari 2020
Kosten:
€55 voor 4 lessen à 2 uur

4 dinsdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 17, 24, 31 maart en 7 april 2020
Kosten:
€55 voor 4 lessen à 2 uur

4 woensdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 10, 17, 24 juni en 1 juli 2020
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur


Tablet of smartphone Android (Samsung, Acer, Asus, Lenovo, enz.)

4 maandagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 10, 17, 24 en 2 maart 2020
Kosten:
€55 voor 4 lessen à 2 uur

4 maandagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 9, 16, 23 en 30 maart 2020
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur

4 woensdagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 13, 20, 27 mei en 3 juni 2020
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur


Tablet iPad of smartphone iPhone (Apple)
4 woensdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 4, 11, 18 en 25 maart 2020

Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur


VERVOLGCURSUSSEN (geschikt voor voor alle merken en systemen)
Voor mensen die beschikken over basiskennis en –vaardigheden, die (specifiek) gebruik (beter) willen leren.

Digitale schrijfmachine (tekstverwerken)
6 woensdagmiddagen
van 13:30 - 15:30 uur op 4, 11, 18, 25 maart, 1, 8 april 2020

Kosten: €65 voor 6 lessen à 2 uur


Foto’s bewerken
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: €35 voor 2 lessen à 2 uur


Fotoboek maken 
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: € 35 voor 2 lessen à 2 uur


Internet en veilig op internet
4 donderdagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 5, 12, 19 en 26 maart 2020
Kosten: € 55 voor 4 lessen à 2 uur


Facebook
2 donderdagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 18 en 25 juni 2020
Kosten: €35 voor 2 lessen à 2 uur


Mailen, appen en beeldbellen
4 woensdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 1, 8, 15 en 22 april 2020
Kosten: € 55 voor 4 lessen à 2 uur

 

Spelregels inloopspreekuur

1. Bezoekers hoeven geen lid te zijn van de vereniging SeniorWeb.

2. Het inloopspreekuur is gratis voor onze cursisten van de laatste 2 jaar. Anderen betalen € 2,50.

3. Aanmelden hoeft niet.

4. Het inloopspreekuur is bedoeld voor het oplossen van problemen en zaken waar iemand niet uit komt bij gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone, digitale camera, digitalisering en internet.

5. Het inloopspreekuur is niet bedoeld voor het geven van instructies over gebruik van apparatuur, programma’s, diensten en applicaties. Daarvoor heeft SeniorWeb Den Haag een uitgebreid cursusprogramma.

6. Problemen moeten in korte tijd verholpen kunnen worden. Voor problemen die veel tijd vergen, zoals het uitvoeren van een complete update voor apparatuur, wordt verwezen naar hulp aan huis voor leden van de vereniging SeniorWeb.

7. SeniorWeb Den Haag wil graag zoveel mogelijk mensen helpen, dus als het druk is wordt de hulp hierop afgestemd.

8. Aan bezoekers wordt gevraagd naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven voor het ontvangen van nieuwsberichten en om contact op te kunnen nemen over cursussen. De persoonsgegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Zie de privacyverklaring op de website.

9. Door het afgeven van een e-mailadres geeft u toestemming voor het toezenden van onze nieuwsberichten. U kunt zich hiervoor weer afmelden.

10. Bezoekers wordt gevraagd of deze belangstelling hebben voor een of meer cursussen. De cursuscoördinator kan hierover contact met u opnemen.

11. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur. Wachtwoorden, gebruikersnamen, accountgegevens zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Onbedoelde gevolgen zijn nooit de verantwoordelijkheid van de stichting SeniorWeb Regio Den Haag noch van de individuele helper. Elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten door Stichting SeniorWeb Den Haag en ook voor de helper.

Cursusprogramma september 2019 - januari 2020

BASISCURSUSSEN
Voor mensen met geen of weinig ervaring en mensen die hun basiskennis en -vaardigheden willen opfrissen en/of uitbreiden.

Computer basis (Windows en Windows tablet/smartphone)
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur

Computer vervolg (Windows en Windows tabletsmartphone)
4 vrijdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 17, 24, 31 januari en 7 februari 2020
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur

Tablet of smartphone Android (Samsung, Acer, Asus, Lenovo, enz.)

4 maandagmiddagen van 13:30 - 15:30 uur op 13, 20, 27 januari en 3 februari 2020

Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur

Tablet iPad of smartphone iPhone (Apple)
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: €55 voor 4 lessen à 2 uur


VERVOLGCURSUSSEN (geschikt voor voor alle merken en systemen)
Voor mensen die beschikken over basiskennis en –vaardigheden, die (specifiek) gebruik (beter) willen leren.

Digitale schrijfmachine (tekstverwerken)
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: €65 voor 6 lessen à 2 uur

Foto’s bewerken
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.

Kosten: €35 voor 2 lessen à 2 uur

Fotoboek maken 
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: € 35 voor 2 lessen à 2 uur

Internet en veilig op internet
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: € 55 voor 4 lessen à 2 uur

Facebook
Wordt gepland zodra er voldoende aanmeldingen zijn.
Kosten: €35 voor 2 lessen à 2 uur

Mailen, appen en beeldbellen
4 dinsdagochtenden van 10:30 - 12:30 uur op 14, 21, 28 januari en 4 februari 2020
Kosten: € 55 voor 4 lessen à 2 uur

 

Privacy verklaring

Stichting SeniorWeb Den Haag, p/a Van Weede van Dijkveldstr. 12/B, 2582 KV Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Seniorweb Den Haag en is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SeniorWeb Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SeniorWeb Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze Nieuwsbrief, verwerken van aanmelding voor cursussen/workshops, verstrekken van informatie over cursussen en computerspreekuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SeniorWeb Den Haag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SeniorWeb Den Haag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam- e-mailadres voor de Nieuwsbrief tot uw afmelding.
  • Extra aanmeldgegevens: aanhef, gewenste cursus, gewenste locatie, adres, huisnummer, woonplaats, pc soort worden bewaard tot na afronding van de gewenste cursus.

Delen van persoonsgegevens met derden
SeniorWeb Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
SeniorWeb Den Haag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SeniorWeb Den Haag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SeniorWeb Den Haag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SeniorWeb Den Haag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met ingang van 25 mei 2018 zijn er nieuwe, strengere, wettelijke privacyregels van kracht. De zogenoemde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). SeniorWeb Den Haag respecteert uw privacy. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres worden alleen bewaard als dat nodig is, bijvoorbeeld als u onze Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. Alle andere privacygevoelige gegevens bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een cursus of workshop worden zo snel mogelijk gewist. Gegevens die wel enige tijd bewaard blijven slaan we zo veilig mogelijk op. Als u de Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan bieden wij u de mogelijkheid zich hiervoor afmelden.

Cursusprogramma februari - juni 2020

SeniorWeb Den Haag geeft tot juli 2020 weer tal van cursussen voor starters en (iets) gevorderden. Voor computer, laptop, tablet en smartphone, en Veilig op internet, Communicatie (e-mail, sms, Whatsapp e.d., en beeldbellen (Skype en Facetime), Digitale schrijfmachine/Tekstverwerken (documenten maken), Foto's bewerken en beheren (beginners en gevorderden), Fotoboeken maken en Facebook.

Klik hier voor het programma

Disclaimer voor www.seniorwebdenhaag.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.seniorwebdenhaag.nl, zoals deze is opgesteld door SeniorWeb Den Haag. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SeniorWeb Den Haag is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SeniorWeb Den Haag te mogen claimen of te veronderstellen.

SeniorWeb Den Haag streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SeniorWeb Den Haag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cursussen Algemeen

Andere cursus?
Heeft u behoefte aan een andere cursus dan wij aanbieden: Laat het ons weten!

Kosten en data
Raadpleeg het cursusprogramma voor de kosten en de data van de cursussen.

Korting
Leden Vereniging SeniorWeb €5 korting per cursus. Houders Ooievaarspas 50% korting per cursus. Behalve voor cursussen die uit 2 lessen bestaan. Er is slechts één kortingsregeling van toepassing.

Kleine groepen
De cursussen worden gegeven in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht. Minimaal 6 en maximaal 10 cursisten.

Docenten
De cursussen worden gegeven door enthousiaste en deskundige docenten, ook senioren.

Cursuslocatie
Trefpunt kleinDe cursussen worden gegeven in ons up-to-date uitgeruste cursuslocatie, waar iedereen achter een eigen computer les krijgt. Voor tablet- en smartphonecursussen dient u over een eigen tablet en/of smartphone te beschikken. Het adres is Wijk en dienstencentrum Het Trefpunt, Tesselsestraat 71 (Duindorp), 2583 JH Den Haag. Goed bereikbaar met tram 12 en bus 22, gratis parkeren in de omgeving. Er zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen. De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Doorgaan, wijzigingen, nog niet gepland, andere datum?
De cursussen gaan door of worden gepland bij minimaal 6 deelnemers. Indien een cursus vol zit (maximaal 10 deelnemers) wordt u op de wachtlijst geplaatst. Het programma kan onderhevig zijn aan wijzigingen, raadpleeg voor actuele informatie de website of neem contact met ons op, zie hieronder. Zit de cursus die u wilt volgen er niet bij, is deze nog niet gepland of wilt u op een andere datum/dag, neem dan ook contact op met ons op. 

Agenda

Een overzicht van alle activiteiten van SeniorWeb Den Haag. 

Juli en augustus geen inloopspreekuur.

februari 2020

Datum/Tijd  Activiteit  Locatie

maandag 3 februari
16:00 - 17:30 uur

Inloopspreekuur

Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

dinsdag 11 februari
10:00 - 12:00 uur


Oefenochtend Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

  

maart 2020

Datum/Tijd  Activiteit  Locatie

maandag 2 maart
16:00 - 17:30 uur

Inloopspreekuur

Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

dinsdag 10 maart
10:00 - 12:00 uur


Oefenochtend Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

 

april 2020

Datum/Tijd  Activiteit  Locatie

maandag 6 april
16:00 - 17:30 uur

Inloopspreekuur

Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

dinsdag 14 april
10:00 - 12:00 uur


Oefenochtend Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

 

mei 2020

Datum/Tijd  Activiteit  Locatie

maandag 4 mei
16:00 - 17:30 uur

Inloopspreekuur

Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

dinsdag 12 mei
10:00 - 12:00 uur


Oefenochtend Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

  

juni 2020

Datum/Tijd  Activiteit  Locatie

maandag 1 juni
16:00 - 17:30 uur

Inloopspreekuur

Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

dinsdag 9 juni
10:00 - 12:00 uur


Oefenochtend Welzijn Scheveningen - Het Trefpunt
Tesselsestraat 71, 2583 JH Den Haag
Tel.: (070) 338 54 99

  

Over ons

Stichting SeniorWeb Regio Den Haag is een volledige vrijwilligersorganisatie, die ouderen (50+) ondersteunt bij alles op het gebied van de computer, laptop, tablet, smartphone, internet en digitalisering, met cursussen, workshops, lezingen, inloopspreekuren en open dagen.Voor en door senioren.

SeniorWeb Den Haag is aangesloten bij de landelijke Vereniging SeniorWeb.Op de inloopspreekuren kunt u terecht met al uw problemen met computer, laptop, tablet, smartphone, internet en digitalisering.

De open dagen zijn bedoeld om informatie te krijgen over het gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone, internet en digitalisering, en over de cursussen.

Ons team
janvanhal

Jan van Hal

Voorzitter

jangroen

Jan Groen

Secretaris

hansvanderstar

Hans van der Star

Penningmeester

  robbronsgeest

Rob Brongeest

Locatie ambassadeur
Docent

lexsip

Lex Sip

Public relations
Docent

 

joanvanderstar

Joan van der Star

Cususcöordinator

keesverdoorn

Kees Verdoorn

Webmaster

peterblansjaar

Peter Blansjaar

Docent

    janvinke

Jan Vinke

Docent

 

 

Over de landelijke vereniging SeniorWeb

SeniorWeb wil iedereen de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Ons uitgangspunt is dat dit voor én door senioren gebeurt. Daarom werkt SeniorWeb samen met 400 Leercentra in het hele land. De SeniorWeb Leercentra zijn aangesloten bij SeniorWeb, maar opereren zelfstandig.

Organisatie en missie
SeniorWeb, opgericht in 1996, is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk met 3.000 vrijwilligers en meer dan 149.000 leden. SeniorWeb heeft als missie ‘participatie én zelfontplooiing van alle senioren in de digitale samenleving’. De kracht van SeniorWeb zit in inspiratie, educatie en ondersteuning. SeniorWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de gevorderde computergebruiker. Sinds de oprichting heeft SeniorWeb honderdduizenden senioren wegwijs gemaakt in de wereld van computers, internet en e-mail.

Lid worden
Leden én niet-leden van SeniorWeb kunnen lessen in een SeniorWeb Leercentrum volgen. Wie gebruik wil maken van de vele voordelen van SeniorWeb kan lid worden voor slechts € 33,- per kalenderjaar en ontvang het boek Veilig en vertrouwd online t.w.v. € 10,75 cadeau


Lid worden kan ook via een SeniorWeb Leercentrum. Vraag in uw Leercentrum naar de speciale folder voor cursisten om lid te worden met 50% korting voor het eerste jaar.

Het SeniorWeb lidmaatschap biedt:

  • Ongelimiteerde telefonische computerhulp
  • Computerhulp via internet én zelfs aan huis
  • 4 x per jaar tijdschrift Enter
  • Ongelimiteerde toegang tot de website
  • Voordelige computerboeken en accessoires
  • Wekelijks leerzame nieuwsbrieven

Wilt u meer weten over SeniorWeb, of een gratis exemplaar van tijdschrift Enter aanvragen? Bezoek onze website www.seniorweb.nl of kijk bij de vragen over SeniorWeb.

Leercentrum

Het Trefpunt
Tesselsestraat 71
2583 JH Den Haag (Duindorp)
T 06 31 07 90 88

Goed bereikbaar met tram 12 en bus 22, gratis parkeren in de omgeving. Er zijn twee gehandicaptenparkeerplaatsen.

 


Trefpunt