Onjuiste informatie over internet en privacy in De Wereld Draait Door

Ongetwijfeld heeft u iets gehoord en/of gelezen in de media over de uitzending van De Wereld Draait Door op maandag 29 januari j.l., waarin theatermakers de gevaren van internet en privacy aan de orde stelden. Wij hebben er behoefte aan u hierover nader te informeren, omdat er onjuiste informatie gegeven werd.

In de uitzending van de De Wereld Draait Door op maandag 29 januari j.l. werd een volledige eenzijdige beeld geschetst over internet en privacy. En dit bleek ook uit alle reacties. Ook wij van SeniorWeb Den Haag zaten tenenkrommend voor het scherm.

Net zo min als we voedselfabrikanten kunnen verbieden producten te maken die klanten willen hebben, kunnen we dit bedrijven op internet ook niet. Zij leveren diensten waar een duidelijke behoefte aan is. De supermarkt zet geen artikelen in het schap die niet verkocht worden.

De gemiddelde gebruiker of consument wil geïnformeerd en vermaakt worden. Die wil tegen zo’n laag mogelijke prijs gebruik maken van diensten en producten. Dit gebeurt in een levensmiddelenwinkel, in de vermaakindustrie, zoals theaters en bioscopen, en dus ook op internet. Het is echt niet zo dat het alleen maar kommer en kwel is, er zijn ook aanzienlijke voordelen. De Belastingdienst, die de aangifte al voorziet van de beschikbare informatie, doet dit niet om de aangifteplichtige klem te zetten, maar om openheid te creëren. We houden niet van profiteurs of fraudeurs en dus is het prettig als deze informatie op verantwoordde wijze tot ons komt. Hetzelfde geldt met betrekking tot onze gezondheid.

Het moge duidelijk zijn dat we van de overheid mogen verwachten dat die de situatie reguleert, en door middel van wetgeving de fabrikant of dienstverlenerverantwoordelijkheid afdwingt bij het leveren van diensten en het gebruik van informatie. Daarnaast is de consument of gebruiker zelf heel erg verantwoordelijk.

I.p.v. te benadrukken dat er van alles gebeurt bij de grote bedrijven en bij de overheid, is het beter de nadruk te leggen op de mogelijkheden en de consequenties, en welke rol een ieder daarin heeft, aanbieders én gebruikers.

Dat diensten en producten nooit gratis kunnen zijn moge duidelijk zijn. Dat ervoor betaald moet worden in de vorm van informatie is dan het verdienmodel. Je hebt de keuze daaraan mee te doen of niet, en er is zelfs de keuze in welke mate een gebruiker of consument er aan wil meewerken.

Bij SeniorWeb Den Haag leer je op de cursus Internet en veilig op internet, hoe je hier verantwoord mee omgaat. Welke mogelijkheden er zijn en welke consequenties dit wel of niet heeft. Er zijn meer keuzes dan Google of Amazon.

Zolang iemand nog zegt: Ik moet inloggen, als er een inlogscherm op het betreffende apparaat verschijnt, is het tijd voor uitleg. Het is namelijk niet zo dat het moet, maar dat het kan.

Op de cursus Internet en veiligheid worden de onderlinge relaties uitgelegd en krijgen de cursisten de mogelijkheden aangereikt om er verantwoord mee om te gaan.

Een zeer waardevolle cursus. Je kunt met al die informatie en mogelijkheden ook je voordeel doen. En als iemand weet hoe het werkt, en weet wat hij/zij wel en niet moet doen, kan het ten volle benut worden en wordt het een win-win situatie.

We zullen met z’n allen: consument en gebruiker voorop, bedrijven en dienstverleners die volgen en de overheid die reguleert en bewaakt, dit moeten blijven inzetten als middel en doel.

Kom naar de cursus Internet en veiligheid, leer waar de kansen liggen, en hoe je er veilig mee omgaat!