Hoe werkt de CoronaMelder ?

Klik hier om meer te weten.

blije ouderen txt

Een nieuw begin

In maart moesten wij plotseling al onze activiteiten staken i.v.m. corona. Ook net gestarte cursussen werden gestaakt. Onze locatie werd ook direct gesloten. Nu zijn we een half jaar verder.

Onze locatie in Wijk- en dienstencentrum Het Trefpunt aan de Tesselsestraat is weer geopend en daar zijn nu alle noodzakelijke maatregelen getroffen.

Voorzichtig start SeniorWeb Den Haag weer met de ondersteuning van senioren, wat in deze tijd waarschijnlijk extra nodig is, nu gebleken is hoe belangrijk en handig het is om met de computer (of laptop, tablet, smartphone) om te kunnen gaan. Bijvoorbeeld om met je familie, vrienden en instanties te kunnen communiceren zonder er naartoe te kunnen, dingen via internet te bestellen, bankzaken te regelen, enz..

 Oefenochtend

Oefenochtend

De oefenochtend is bedoeld om met begeleiding het geleerde in cursus of workshop in de praktijk te brengen of om uw vaardigheid te verbeteren door te oefenen in waar u moeite mee heeft.

Blijf Digitaal fit

Ontdek de voordelen van computer en internet en hoe handig en leuk het kan zijn. Leer er mee om te gaan en verbeter uw vaardigheden met onze cursussen en  workshops en los uw problemen op met onze inloopspreekuren en oefenochtenden.