banner 06

Spelregels spreekuur

1. Bezoekers hoeven geen lid te zijn van de vereniging SeniorWeb.

2. Aanmelden is niet verplicht.

3. Het spreekuur is gratis voor onze cursisten van de laatste 2 jaar. Anderen betalen € 2,50.

4. Het spreekuur is bedoeld voor het oplossen van problemen en zaken waar iemand niet uit komt bij gebruik van computer, laptop, tablet, smartphone, digitale camera, digitalisering en internet.

5. Het spreekuur is niet bedoeld voor het geven van instructies over gebruik van apparatuur, programma’s, diensten en applicaties. Daarvoor heeft SeniorWeb Den Haag een uitgebreid cursusprogramma.

6. Problemen moeten in korte tijd verholpen kunnen worden. Voor problemen die veel tijd vergen, zoals het uitvoeren van een complete update voor apparatuur, wordt verwezen naar hulp aan huis voor leden van de vereniging SeniorWeb.

7. SeniorWeb Den Haag wil graag zoveel mogelijk mensen helpen, dus als het druk is wordt de hulp hierop afgestemd.

8. Aan bezoekers wordt gevraagd naam, e-mailadres en telefoonnummer op te geven voor het ontvangen van nieuwsberichten en om contact op te kunnen nemen over cursussen. De persoonsgegevens worden uitsluitend hiervoor gebruikt. Zie de privacyverklaring op de website.

9. Door het afgeven van een e-mailadres geeft u toestemming voor het toezenden van onze nieuwsberichten. U kunt zich hiervoor weer afmelden.

10. Bezoekers wordt gevraagd of deze belangstelling hebben voor een of meer cursussen. De cursuscoördinator kan hierover contact met u opnemen.

11. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur. Wachtwoorden, gebruikersnamen, accountgegevens zijn en blijven de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Onbedoelde gevolgen zijn nooit de verantwoordelijkheid van de stichting SeniorWeb Regio Den Haag noch van de individuele helper.
Elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten door Stichting SeniorWeb Den Haag en ook voor de helper.

Terug naar Home